7,2. Timbrul Judiciar este de 1,500 Lei în cazul cererilor neevaluabile în Bani [art. 3 alin. (1) Teza a il-a DIN no. 32/1995, Cu modificările şi completările ulterioare], iar în cazul cererilor evaluabile în Bani este de 15,000 lei pentru o valoare cuprinsă între 1.000.000 şi 10.000.000 lei, 30,000 lei pentru o valoare cuprinsă între 10.000.000 şi 100.000.000 lei şi 50,000 lei Pentru o valoare de peste 100.000.000 lei [art. 3 alin. (2) DIN no. 32/1995], de menţionat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (1) DIN Normele metodologice de aplicare a Legii Nr. 146/1997, aprobate prin Ordinul Nr. 760/C/1999, cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de PE hotărârile judecătoreşti, Cu menţienne că sunt définitif şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, Masa succesorală, COTELE şi bunurile ce Revin fiecărui moştenitor, Dacă nu s-a plătit taxons de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit Capitolului I PCT. 20 DIN Anexa la Ordonanţa Guvernului Nr.

12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, Cu modificările şi completările ulterioare, iar în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) DIN acelaşi articol, după Plata taxelor succesorale eliberarea de Noi copii de PE hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu 5,000 lei. 5. Curtea de Apel Cluj. Este dezvoltat chiar de Curtea de Apel (PE modelul jurindex.ro) și oferă accesul la toate hotărârile judecătorești pronunțate de CA Cluj, Tribunalul Cluj, Tribunalul specializat Cluj, Tribunalul Bistrița-Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sălaj în perioada 2011-2015, excepție făcând acelea cu privire la Care cunoaşterea Lor de către public Este, conformez Legii, INTERZISĂ. Hotărârile sunt în forma integrală, fără Alte modificări decat cele necesare pentru protecția datelor personale. Deși în prezent nu mai este alimentat cu hotărâri (acestea sunt publiez PE RoLII.ro), este o resursă extrem de importanta pentru jurisprudența istorică. Sunt 335,000 de hotărâri! În România ne putem lăuda cu accesul relativ facil la hotărârile instanțelor judecătorești. MINORI SI FAMILIE. MODIFICĂRI MĂSURI PRIVIND MINORII a) hotărârile date fără drept de Apel, cum ar fi cele prin care se rezolvă conflictul de competenţă [art.

About the author