TestArea la limba engleză pentru elevii admiși în clasa a IX-a la Liceul teoretic «Dimitrie Cantemir» Iaşi, care au OPTAT pentru o specializare cu Studiul Intensiv al limbii engleze, va avea loc PE Data de 01.09.2015, Ora 9,00, la Liceul teoretic «Dimitrie Cantemir» Iaşi. SUBIECTE ȘI BAREME LIMBA ENGLEZĂ-ADMISERE BILINGV 2016 rezultate finale: limba ENGLEZĂ limba franceză limba germană… Accesul candidaților în săli se face pe baza actului de identitate/carnetului de elev avizat pentru anul școlar în curs, între orele 8,00 – 8,30. Susținerea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă eventualele contestații se depun în ziua de Luni, 29 mai 2017, între orele 10,00 – 16,00, la Secretariatul Liceului teoretic «Dimitrie Cantemir» Iași. Rezultatele finale se vor afișa în données de 31 mai 2017. . . Admiserea în Liceu pentru anul școlar 2017 – 2018…. ]] > În cursul Zilei de 16 mai 2016, s-a transmission către școli, PE FTP, o adresă (Nr. 3357/16.05.2016) ce cuprinde precizări În legătură cu modalitatea de recunoaşterea şi echivalarea a rezultatelor obţinute de către elevii DIN clasa a VIII-a la examenele Cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice.

SUSȚINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ ÎN CADRUL ADMISERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 toate precizările privind Modul ÎN Care se poate face recunoașterea şi echivalarea, precum și modelul de Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiserea în clasele a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi moderne de circulație internațională, modelul de înregistrare a rezultatelor finale obținute în urma recunoașterii și echivalării, precum și Anexa Nr. 1 la O.M.E.N.C.Ș. Nr. 5905 DIN 29.11.2016, cuprinzând Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, soin pot fi abuzuri și echivalate cu Proba de Coruptia a competențelor lingvistice Într-o limbă de circulație internațională studiată PE parcursul învăţământului liceal, DIN cadrul examenului de baccalauréat au fost transmise unităților școlare prin adresa ișj Suceava Nr. 3761 DIN 08.05.2017. Această adresă și toate documentele énumérer mai sus se află și pe site-ul profesorilor de limbi moderne http://lang-Platform.eu/Suceava/. Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute de către elevii DIN clasa a VIII-a la examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine se realizează de către Comisia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiserea în clasele a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, comisie constituită la Decker unității de învățământ. Limba franceză: Proba scrisă ora 9,00 Proba orală ora 10,30 la Secretariatul Liceului teoretic «Dimitrie Cantemir» Iași, în perioada 22 – 23 mai 2017, în intervalul ORAR 8.00-16.00, au Loc înscrierile la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, pentru liceele Care organizează clase cu établir a unei limbi moderne în regim bilingv… Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se vor susține la Liceul teoretic «Dimitrie Cantemir» Iași, după cum urmează: în cursul Zilei de Luni, 8 mai 2017 am transmission către școli adresa IȘJ Suceava Nr.

About the author